De Behandeling

Tijdens uw eerste consult verzamel ik de informatie die nodig is voor uw behandeling. Meestal zal ik u vragen naar uw medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, de diagnose door uw behandelend arts en uw levensverhaal. Daarnaast zal ik mij op u afstemmen om aanvullende relevante informatie te verkrijgen. Met behulp van al deze gegevens stel ik een holistische analyse en een behandelplan op. Dit laatste is de basis voor de vervolgconsulten.
Vanzelfsprekend ga ik professioneel, discreet en terughoudend om met de beschikbare informatie.

De consulten bestaan uit een combinatie van een therapeutisch gesprek en een behandeling.

De behandeling bestaat uit het magnetiseren (met mijn handen) van het lichaam en de energievelden er omheen. (Deze behandeling lijkt op reiki of handoplegging.)

Het doel is om uw klachten te verminderen en/of u inzicht te verschaffen in de eigen situatie.

Mijn ervaring is dat cliƫnten de werking van de energie op verschillende manieren beleven: meer energie, warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. Het kan ook zijn dat u niets voelt.
Een klacht kan kort na een behandeling iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het tijdelijk en is er geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang doorwerken, terwijl u er niets van merkt en het dagelijkse leven al lang weer hebt opgepakt.

De duur van het eerste consult is ongeveer anderhalf uur. Vervolgconsulten duren ongeveer 45 minuten.

Het aantal behandelingen verschilt. In het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. In dat geval overleg ik na een aantal behandelingen met u of voortzetting van de behandeling zinvol en wenselijk is.